3D prikaz stana
Kvadratura prostorija
Br. Prostorija Površina (m2) Obim
1 Soba 14.45 15.67
2 Soba 19.39 18.7
3 Dnevni boravak 25.91 20.84
4 Soba 12.76 15.45
5 Soba 14.19 16.33
6 Kupatilo 3.96 7.84
7 Hodnik 16.02 25.98
8 WC 1.67 5.39
9 Terasa 2.1 5.8
10 Terasa 2.13 6.07
11 Terasa 2.91 7.48
12 Kuhinja 5.39 10.8
Skica
Položaj na etaži