3D prikaz stana
Kvadratura prostorija
Br. Prostorija Površina (m2) Obim
1 Soba 14.83 15.46
2 Soba 9.27 12.38
3 Dnevni boravak 14.82 16.24
4 Kupatilo 4.49 8.32
5 Hodnik 9.39 19.37
6 Kuhinja 3.91 7.86
7 Terasa 36.87 33.81
Skica
Položaj na etaži